Thông tin khuyến mãi
Tour 2020 - Tây nguyên- Bản sắc đại ngàn 3 ngày 2 đêm
Lễ hội tại Kon Plông
Chi tiết chương trình Tuần lễ dùng thử thưởng thức đặc sản của huyện trong dịp lễ 30/4 và 01/5/2021

Các điểm du lịch hấp dẫn

TOUR DU LỊCH

Lưu trú

Home stay Toki Măng Đen
Địa chỉ : Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Nhà nghĩ Cát Tường
Địa chỉ : Tỉnh lộ 676, Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Khách sạn T&T
Địa chỉ : Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Khách sạn Trung Hiếu
Địa chỉ : Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Khách sạn Vân Tân
Địa chỉ : Thôn Măng Đen, xã Đak Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Khách sạn Đồi Thông
Địa chỉ : Thôn Măng Đen - huyện Kon Plông
Khách sạn Hoa Sim
Địa chỉ : Thôn Măng Đen - huyện Kon Plông
Khách sạn Hoàn Vũ
Địa chỉ : Thôn Măng Đen - huyện Kon Plông

Ẩm thực

Vận chuyển

Dịch vụ khác

Đối tác với kon plong