Khu du lịch sinh thái quốc gia

Măng Đen

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát triển Khu du lịch Măng Đen trở thành khu du lịch sinh thái mang tầm cỡ quốc gia

Ngày 23/8, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông đến năm 2045. Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc Trần Thu Hằng chủ trì Hội nghị.

Phát triển Khu du lịch Măng Đen trở thành khu du lịch sinh thái mang tầm cỡ quốc gia
Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc Trần Thu Hằng chủ trì Hội nghị.

Khu du lịch có thương hiệu của khu vực Tây Nguyên

Tại Hội nghị, đơn vị tư vấn đã trình bày nội dung Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông đến năm 2045. Theo đó, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm tổng diện tích tự nhiên của thị trấn Măng Đen và 5 xã Măng Bút, Đăk Tăng, Măng Cành, Hiếu và Pờ Ê, huyện Kon Plông.

Về ranh giới, phía Bắc giáp các xã Đăk Nên, Đăk Ring, Ngọc Tem; phía Nam giáp huyện Kon Rẫy và huyện KBang tỉnh Gia Lai; phía Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi; phía Tây giáp huyện Tu Mơ Rông, huyện Kon Rẫy. Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen khoảng 90.152ha.

Về quan điểm lập quy hoạch, quy hoạch phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển du lịch quốc gia; Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan.

Phát triển Khu du lịch Măng Đen trở thành khu du lịch sinh thái mang tầm cỡ quốc gia trở thành điểm đến hấp dẫn, có thương hiệu của khu vực Tây Nguyên, trong nước và quốc tế. Phát triển ngành Du lịch trở thành ngành kinh tế chuyên nghiệp, giàu bản sắc, có sức cạnh tranh cao, kết nối và thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác cùng phát triển, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Kon Plông nói riêng và của tỉnh Kon Tum nói chung.

Phát triển Khu du lịch Măng Đen nhằm thúc đẩy khai thác các lợi thế độc đáo về điều kiện khí hậu, cảnh quan tự nhiên và nét văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc của địa phương; đảm bảo phát triển bền vững, đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai.

Về mục tiêu, quy hoạch được thực hiện nhằm nghiên cứu đề xuất đồng bộ các giải pháp quy hoạch xây dựng Khu du lịch Măng Đen đến năm 2045 nhằm khai thác các giá trị và tiềm năng tổng thể để phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của huyện Kon Plông.

Đồng thời, xác định các kế hoạch, chương trình đầu tư và cơ chế quản lý phù hợp với việc khai thác các cảnh quan thiên nhiên để phát triển du lịch và các ngành kinh tế khác gắn với việc phát triển cộng đồng dân cư, bảo vệ môi trường và văn hóa của địa phương. Là cơ sở pháp lý về quy hoạch để quản lý, thu hút đầu tư phát triển Khu du lịch Măng Đen trở thành một trong các khu du lịch trọng điểm quốc gia, là điểm đến hấp dẫn, khác biệt, có sức cạnh tranh cao.

Trọng tâm phát triển nhiều loại hình du lịch

Về tính chất, Khu du lịch Măng Đen là khu du lịch nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch quốc gia với trọng tâm là các hoạt động kinh tế du lịch khai thác các lợi thế độc đáo về điều kiện khí hậu, cảnh quan tự nhiên và nét văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương; có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch cho tỉnh Kon Tum, khu vực Tây nguyên, trong nước và quốc tế.

Dự báo quy mô dân số (bao gồm cả dân số quy đổi) đến năm 2030 là khoảng 82.000 người; đến năm 2045 khoảng 184.300 người. Với dự báo quy mô khách du lịch, phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng 2,5 triệu lượt; đến năm 2045 đón khoảng 5 triệu lượt.

Phát triển Khu du lịch Măng Đen trở thành khu du lịch sinh thái mang tầm cỡ quốc gia
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Ngọc Sâm tiếp thu ý kiến Hội đồng thẩm định.

Về định hướng phát triển, Khu du lịch sẽ phát triển với nhiều loại hình, trọng tâm là du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, tâm linh; du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, chữa bệnh cao cấp, chất lượng cao; du lịch cộng đồng và du lịch chuyên đề trên cơ sở bảo tồn, phát huy giá trị của các di tích lịch sử, bản sắc văn hoá, môi trường của các dân tộc thiểu số nhằm tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng phát huy bản sắc dân tộc, văn hóa của của tỉnh Kon Tum.

Bên cạnh đó còn là khu đô thị kết hợp với các khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp, chất lượng cao gắn với thiên nhiên. Khu trung tâm văn hóa dân tộc, thể dục thể thao và trung tâm hội nghị, hội thảo quốc gia. Khu trung tâm nông, lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến (trái cây, dược liệu, rau củ quả... phục vụ du lịch và xuất khẩu).

Khu trung tâm ứng dụng công nghệ cao chế biến y, dược, nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ cao trong chế biến dược liệu. Khu trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp công nghệ cao, trong đó tập trung vào chuyển giao công nghệ nông, lâm nghiệp.

Cần làm rõ hiện trạng của Khu du lịch Măng Đen

Về cơ bản, các thành viên Hội đồng thẩm định nhất trí cao với nội dung Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông đến năm 2045. Tuy nhiên, các thành viên cũng đóng góp thêm một số ý kiến để giúp đơn vị tư vấn và địa phương bổ sung, hoàn thiện.

Theo đó, địa phương cần đánh giá kỹ các sản phẩm du lịch, môi trường cảnh quan tạo dựng trong khu du lịch; môi trường; đánh giá hệ thống thương mại, dịch vụ; chú ý bám sát nhiệm vụ, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn; có tính toán về quá trình thu hồi đất; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để rà sát, đánh giá tính khả thi của quy hoạch cảng hàng không Măng Đen.

Đồng thời, cần rà soát và bám sát nội dung của các quy hoạch vùng, tỉnh; đánh giá khả năng kết nối giữa các ngành, các vùng và tỉnh để tăng cường tính đa dạng của sản phẩm du lịch; làm rõ quy mô, phạm vi khu du lịch phù hợp với quy hoạch tỉnh.

Bổ sung đánh giá chi tiết về lượng khách du lịch, các loại hình du lịch, cơ sở hạ tầng du lịch, thành phần dân tộc; làm rõ hơn các mục tiêu phát triển của khu du lịch; làm rõ dự báo sức chứa, sức chịu tải của khu du lịch; quan tâm thu hút các nhà đầu tư chiến lực để xây dựng các khu lưu trú, vui chơi đẳng cấp quốc gia, quốc tế; phát triển du lịch cần gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa…

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm cho biết, các đơn vị của tỉnh và đơn vị tư vấn sẽ tiếp tục nghiên cứu, làm rõ trên cơ sở tiếp thu ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định. Tỉnh Kon Tum sẽ tích cực phối hợp với tư vấn để hoàn thiện nội dung của Nhiệm vụ quy hoạch.

Phát triển Khu du lịch Măng Đen trở thành khu du lịch sinh thái mang tầm cỡ quốc gia
Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc Trần Thu Hằng cho biết, tỉnh Kon Tum cần tóm tắt và tổng hợp các cơ sở tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quy hoạch, đảm bảo tính thống nhất giữa các cấp quy hoạch có liên quan; làm rõ hơn phạm vi lập quy hoạch; đánh giá rõ về vai trò, sự đóng góp hiện trạng khu du lịch Măng Đen của tỉnh Kon Tum với quốc gia và với chính huyện Kon Plông.

Bên cạnh đó, địa phương phải xác định các dự báo phát triển của khu du lịch phù hợp với tình hình phát triển thực tế; làm rõ định hướng phát triển của khu du lịch; bổ sung cách ứng xử với tài nguyên rừng và cảnh quan; lưu ý vấn đề kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, lợi thế đầu mối giao thông, cảng hàng không trong tương lai…

Vụ trưởng Trần Thu Hằng đề nghị UBND tỉnh Kon Tum tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, sớm hoàn thiện dự thảo để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Báo điện tử Bộ Xây dựng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội