Thu tàn thì mùa sim ở Măng Đen cũng cho những trái chín cuối mùa. Cầm trên tay những trái sim chín mọng cuối vụ ở cửa hàng Hoa Sim tại trung tâm thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông), tôi lại nhớ đến ...