Thông tin khuyến mãi
Khách sạn Đồi Thông Măng Đen khuyến mãi giảm giá 20%
Lễ hội tại Kon Plông
Chương trình Tour Măng Đen 2020; Tây Nguyên- Bản sắc Đại Ngàn 3,4

Các điểm du lịch hấp dẫn

TOUR DU LỊCH

Lưu trú

Khách sạn Hoa Sim
Địa chỉ : Thôn Măng Đen - huyện Kon Plông
Khách sạn Hoàn Vũ
Địa chỉ : Thôn Măng Đen - huyện Kon Plông

Ẩm thực

Vận chuyển

Dịch vụ khác

Đối tác với kon plông