Khu du lịch sinh thái quốc gia

Măng Đen

Đến Măng Đen, sẽ nghỉ ở đâu?

Trả lời:

Một số khách sạn, nhà nghỉ du khách có thể lựa chọn làm điểm nghỉ ngơi như:
 
Khách sạn Đồi Thông:   11 phòng              SĐT: 0603 848 369
 
Khách sạn Hoa Sim:       18 phòng              SĐT: 097.968.65.67
 
Khách sạn Hoa Hồng:    8 phòng                SĐT: 097.968.65.67
 
Khách sạn Trung Hiếu:  12 phòng              SĐT: 0988 937 577
 
Khách sạn Hưng Yên:    30 phòng              SĐT: 0914 118 205
 
Khách sạn Ê Ban:           7 phòng                SĐT 0606 554 141
 
Khách sạn Vân Tân:       25 phòng               SĐT 0935.666.746
 
Khách sạn Hoàng Vũ:     6 phòng                  SĐT 0603.848.333
 
Nhà nghỉ Long Vũ:         10 phòng                SĐT 0977873237
 
Nhà nghỉ Hương Dung:  7 phòng                  SĐT 0169 9950 838
 
Nhà nghỉ Nam Đông:      4 phòng                 SĐT 0988140696
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội