Khu du lịch sinh thái quốc gia

Măng Đen

Chất lượng dịch vụ ở khách sạn nào tốt nhất?

Trả lời:

Đa số khách sạn, nhà nghỉ ở Măng Đen đều có chất lượng tốt. Đặc biệt các khách sạn như: Hoa Sim, Đồi Thông, Hoàng Vũ, Vân Tân...

Thời tiết
Thời tiết Hà Nội