Review Top 5 quán CAFE sống ảo đẹp nhất Măng Đen
Ẩm thực
Review Top 5 quán CAFE sống ảo đẹp nhất Măng Đen
Rượu cần
Ẩm thực
Rượu cần
Cơm Lam Kon Plông
Ẩm thực
Cơm Lam Kon Plông
Cà đắng
Ẩm thực
Cà đắng

Tin tức

Rà soát các trường hợp đến/ở/về từ Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ 18/5 đến 29/5/2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum ( 31-05-2021 )

Ngày 30/5/2021, Sở Y tế tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 2304/SYT-NVYD yêu cầu các đơn vị rà soát, quản lý, theo dõi sức khỏe, xét nghiệm các trường hợp về từ Thành phố Hồ Chí Minh.Công văn yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau:


Trung tâm Y tế các huyện, thành phố phối hợp với phòng Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chính quyền, công an các cấp và Tổ công tác cộng đồng phòng chống dịch bệnh rà soát tất cả các trường hợp có đến/ở/về từ Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ ngày 18/5/2021 đến ngày 29/5/2021 mà chưa được cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung để hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm giám sát SARS-CoV-2.

Khẩn trương lập danh sách và thực hiện lấy mẫu của các trường hợp nói trên gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để làm xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2, hoàn thành chậm nhất ngày 02/6/2021.


Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kiểm soát điều tra dịch tễ của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố để đảm bảo xét nghiệm SARS-CoV-2 đúng đối tượng quy định. Đảm bảo hóa chất, sinh phẩm... để xét nghiệm SARS-CoV-2 kịp thời. Tổng hợp, báo cáo nội dung, tình hình và đề xuất các vấn đề phát sinh, vướng mắc về Sở Y tế để chỉ đạo kịp thời.


Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chính quyền, công an các cấp và Tổ công tác cộng đồng phòng chống dịch bệnh rà soát tất cả những trường hợp có đến/ở/về từ Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ ngày 18/5/2021 đến 29/5/2021 để khẩn trương quản lý, theo dõi sức khỏe theo quy định chủ động phòng, chống dịch COVID-19 kịp thời./.


Thiều Vân