Thông tin khuyến mãi
Khách sạn Đồi Thông Măng Đen khuyến mãi giảm giá 20%
Lễ hội tại Kon Plông
Chương trình Tour Măng Đen 2020; Tây Nguyên- Bản sắc Đại Ngàn 3,4

Các điểm du lịch hấp dẫn

TOUR DU LỊCH

Lưu trú

Nhà nghỉ Cát Tường
Địa chỉ : Tỉnh lộ 676, Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Khách sạn T&T
Địa chỉ : Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Khách sạn Trung Hiếu
Địa chỉ : Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Nhà nghỉ Vân Tân
Địa chỉ : Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Ẩm thực

Vận chuyển

Dịch vụ khác

Đối tác với kon plông